Automatické sprchovací armatury

SNS–2LIN–PTK

Objednací číslo: SE.19.00.14–000
Cena: 22.800,00 Kč
Možnost aktivace termické dezinfekce

Charakteristika

  • centrálni ovladáni výrobku
  • zdroj bezpečního napěti
  • jednoducha instalace

Popis činnosti

Řídící systém slouží na ovládání do síte zapojených sprch SABA Q1.2–LIN.1 a SABA R1.2–LIN.1, v manuálním nebo automatickém režimě. Obsahuje programovatelný Lokal LIN kontroler (LLC), který zajišťuje koordinaci sprchových jednotek při termické dezinfekci a hygienickém proplachu. Kromě toho shromaždí dáta potřebné pro přípravu protokolu. Tento protokol se může prostřednictvím USB zobrazit a vytlačit. Autonomná činnost, ovládání a statusi pomoci DO–5.1 zůstávájí nadále k dispozici.

Základní údaje

vstup 230 V,50 Hz
výstup 12 V DC + dátovy kábel ve dvou větvach
rozměr 300 x 220 x 120 (d x š x h) 

Zvláštnosti

  • max. dloužka komunikačního vedení 40 m
  • možné prodloužení LIN REPETEREM–1
  • třívodičové propojení
  • minimální průřez vodiče 1,5 mm
  • hlavní vypínač
  • ovládání hygienického proplachu
  • ovládání termické dezinfekce

SNS–2LIN–PTK obj. č. SE.19.00.14–000

Řídící systém.Řídí termickou desinfekci do síte řazených sprch SABA Q1.–LIN.1 a SABA R1.2–LIN.1. Maximálne 14 sprch do 1 větvy /max. 2 větve/.

Zvláštní příslušenství

LSW–1 obj. č. SE.19.00.30–000
LIN REPEATER–1 obj. č. SE.09.05.25–000

SNS–2LIN–PTK
Automatické bezdotykové sprchové zariadenia / SNS–2LIN–PTK
Automatické bezdotykové sprchové zariadenia / SNS–2LIN–PTK

Dokumenty


Seznam produktů